Monthly Archives: March 2017

Nomas veidi (ne visi)

Slēgtā veida noma: Noma, kurā nomnieka finanšu saistības ir tikai ikmēneša nomas maksājumu veikšana. Tā kā atlikusī transportlīdzekļa vērtība ir norādīta nomas līgumā, nomnieks nav finansiāli atbildīgs, ja faktiskā transportlīdzekļa vērtība ir mazāka nekā norādītā atlikusī vērtība. Nomniekam nepieciešams atgriezt transportlīdzekli … Continue reading

Posted in Blogs | Tagged , , | Leave a comment