Nomas veidi (ne visi)

Slēgtā veida noma: Noma, kurā nomnieka finanšu saistības ir tikai ikmēneša nomas maksājumu veikšana. Tā kā atlikusī transportlīdzekļa vērtība ir norādīta nomas līgumā, nomnieks nav finansiāli atbildīgs, ja faktiskā transportlīdzekļa vērtība ir mazāka nekā norādītā atlikusī vērtība. Nomniekam nepieciešams atgriezt transportlīdzekli nomas termiņa beigās bez papildus pienākumiem.

Dīlera dalība: atlaide, ko piemērojis dīleris, samazinot galīgo transportlīdzekļa pirkuma cenu.

Nolietojums: transportlīdzekļa vērtības samazinājums laika gaitā. Nolietojums ir starpība starp izmaksām par jaunu transportlīdzekli un transportlīdzekļa vērtību nomas termiņa beigās.

Sagatavošanas maksa: Maksa, ko iznomātājs piemēro nomas beigās, lai sagatavotu auto pārdošanai. Iznomātājs var piemērot šo maksu pirmajai iemaksai, ko nomnieks iemaksā nomas sākumā.

Pirmā iemaksa: Naudas summa, kas iemaksāta nomas līguma sākumā, parasti līguma parakstīšanas laikā, kas tiek piemērota auto iegādes cenai. Nomā pirmā iemaksa tiek dēvēta par kopējo izmaksu samazināšanu. Raksturīgi, jo lielāka pirmā iemaksa, jo mazāka nomas maksa.

Advertisements
This entry was posted in Blogs and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s