Nomas iespējas un cits

Pirmstermiņa līguma laušanas maksa: sods, ko nomnieks maksā par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa. Nomnieks maksā par transportlīdzekļa nolietojumu ar vienādiem ikmēneša maksājumiem. Tā kā transportlīdzekļa nolietojums ir visaugstākais pirmajos nomas mēnešos, pāragra nomas izbeigšana nozīmē, ka nomnieks ir izmantojis lielāku auto vērtību nekā par to ir samaksājis, tādēļ tiek piemērota soda maksa.

Auto iegādes cena nomas beigās: Pazīstama arī kā atlikusī auto vērtība. Tā ir cena, par kādu nomnieks var iegādāties transportlīdzekli nomas termiņa beigās.

Papildus nolietojums: nolietojums, kas pārsniedz to, kas tiek uzskatīts par pieņemamu nomas līgumā. Nomnieka ziņā ir rūpēties par automašīnu un nodrošināt, ka tā tiek atgriezta nomas termiņa beigās labā stāvoklī. Nodilušas riepas, virsbūves bojājumi un dzinēja problēmas nolaidības dēļ varētu radīt nomniekam papildus remonta un nomaiņas izmaksas.

Nomas summas apdrošināšana: apdrošināšana, kas sedz starpību starp faktisko nomātā transportlīdzekļa vērtību un to, kas joprojām ir jāmaksā par nomas līgumu. Ja nomātais auto ir norakstāms pēc negadījuma vai tiek nozagts, šī apdrošināšana pasargā nomnieku no papildus zaudējumiem.

Neatkarīgs iznomātājs: Tie ir netradicionāli iznomātāji, parasti individuāli uzņēmumi, kas var iznomāt lielāko marku un modeļu transportlīdzekļus. Nomas līgumu noteikumi un nosacījumi var tikt pielāgoti, lai pielāgotos dažādiem nomas un nobraukuma noteikumiem.

Nomas pagarinājums: Tas ir nomas turpinājums ārpus sākotnējā nomas līguma. Maksājumi turpinās mēnesi pa mēnesim, pamatojoties uz to pašu summu, kas noteikta nomas termiņa sākumā.

Nomas termiņš: Tas ir nomas līguma garums. Vairumu auto var iznomāt uz 12, 24, 36, 48, un 60 mēnešiem. Ikmēneša nomas maksājums mainās atkarībā no nomas termiņa garuma.

Nomnieks: Persona vai uzņēmums, kas paraksta nomas līgumu un piekrīt uzņemties atbildību par transportlīdzekli un nomas maksājumiem.

Iznomātājs: Persona vai uzņēmums, kam pieder transportlīdzeklis un kas piekrīt iznomāt to nomniekam.

Advertisements
This entry was posted in Blogs and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s